Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XIII PDF Drukuj

Katarzyna CZARNECKA13oblin

Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien
(red. R. Madyda-Legutko)
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2007
450 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-60099-02-5 (PMA)

Oblin, gm. Maciejowice, pow. garwoliński, woj. mazowieckie.
 
Stanowisko (stan. 5) odkryte zostało podczas badań powierzchniowych w 1985 roku. Badania wykopaliskowe prowadziła w latach 1986–1995 Katarzyna Czarnecka z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na dobrze zachowanym i zbadanym w całości cmentarzysku kultury przeworskiej odkryto 314 grobów, wyłącznie ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Zmarłych zaczęto tu grzebać około przełomu II i I wieku p.n.e. (faza A2), najmłodsze groby datowane są na 1. połowę II wieku n.e. (faza B2b), jednak pojedyncze znaleziska luźne z początku 2. połowy II wieku n.e. (faza B2/C1) mogą wskazywać, że dopiero wtedy porzucono je ostatecznie. Cmentarzysko położone jest na prawym brzegu Wisły, co prawdopodobnie jest jednak wynikiem przesunięcia się koryta rzeki – potwierdzają to także wyposażenia grobów z wczesnego okresu wpływów rzymskich (I–II wiek n.e.), różniące się od typowych zespołów z tzw. wschodniej strefy kultury przeworskiej, a bliższe zespołom ze współczesnych cmentarzysk z południowo-zachodniego Mazowsza. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.