Stypendium 2015
Raport z realizacji stypendium za 2015 rok PDF Drukuj

 
Decyzja 2015 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 5 czerwca 2015 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2015 rok Panu mgr. Pawłowi Grosickiemu.


Uzasadnienie:

1. Kandydat i złożone przez Niego dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy mgr. Pawła Grosickiego jest realizowany w ramach rozprawy doktorskiej poświęconej ciekawej problematyce naczyń szklanych ze Starego Miasta w Elblągu. Badania obejmują okres od wieku XIV do poł. XVI wieku i mają wyjaśnić pochodzenie naczyń z Elbląga z uwzględnieniem genezy hutnictwa szkła w Państwie Zakonnym w Prusach. Postawione tezy wymagają weryfikacji, której powinna dobrze służyć kwerenda źródłoznawcza, możliwa do przeprowadzenia w ramach stypendium im. Grażyny i Marka Duliniczów – Zentrum für Baltische und Skandinawische Archäologie w Szlezwiku jest chyba najlepszym ośrodkiem badawczym do przeprowadzenia takich studiów.

3. Kandydat udokumentował dobrą znajomość j. angielskiego.

 

Członkowie Kapituły składają stypendyście gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku i Kilonii. 
Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STYPENDIUM
IMIENIA MARKA I GRAŻYNY DULINICZÓW

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają czwarty otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią wczesnośredniowiecznej Europy. Stypendium stanowiące odpowiednik 1000 Euro brutto przeznaczone jest na odbycie miesięcznych studiów w zasobach bibliotecznych i archiwalnych ALM i Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku oraz Uniwersytetu im. Albrechta w Kilonii między lipcem roku 2015 a czerwcem roku 2016. Na dole strony znajduje się regulamin Stypendium.

Wniosek powinien zawierać:
1. Dane personalne i tele-adresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym;
2. Zaświadczenie z uczelni lub akademii o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich lub doktoranckich;
3. Życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią;
4. Określenie stopnia znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, w miarę możności poświadczone odpowiednim certyfikatem;
5. Nazwę i opis projektu, jaki kandydat zamierza realizować podczas stypendium (maksymalnie 500 wyrazów);
6. Rekomendację od opiekuna naukowego (promotora), z uzasadnieniem wyboru Szlezwiku i Kilonii, jako właściwych ośrodków dla realizowanego projektu badawczego.

Wnioski prosimy nadsyłać na następujący adres:
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, z dopiskiem: Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, lub w formie plików PDF (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
   Termin składania wniosków upływa dnia 15 maja 2015 roku. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2015 na stronie internetowej FMAB.
   W ciągu trzech miesięcy od powrotu ze stypendium stypendysta zobowiązany jest przedłożyć (tj. w jęz. polskim i angielskim lub niemieckim) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu (maksymalnie 500 wyrazów) na ręce FMAB i ALM, które zostanie umieszczone na stronie internetowej FMAB.


Pliki do pobrania: