Stypendium 2017
Raport z realizacji stypendium za 2017 rok PDF Drukuj

 
Decyzja 2017 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 2 czerwca 2017 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2017 rok Pani mgr Paulinie Dąbrowskiej, doktorantce Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uzasadnienie:

1. Kandydatka i złożone przez Nią dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy Pani mgr Pauliny Dąbrowskiej jest ściśle związany z jej pracą doktorską; dotyczy studiów nad przemianami kulturowo-osadniczymi na terenie Pomorza w okresie od 2 poł. II w. po Chr. do początków VI w. po Chr. Zgłoszenie mgr Pauliny Dąbrowskiej jest merytoryczne, kandydatka przedstawiła dobry, ambitny projekt poparty przychylną opinię wymagającego promotora (dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak).

3. W bogatych zbiorach Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku kandydatka ma realną szansę na poszerzenie wiedzy w proponowanym zakresie zgłoszonego projektu. Ważnym elementem stypendium będzie także możliwość nawiązania kontaktów z niemieckimi badaczami.

4. Kandydatka wykazała się dużą aktywnością podczas studiów, a na przełomie lat 2015/16 odbyła kilkumiesięczny staż w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.

5. Kandydatka udokumentowała zaawansowaną znajomość języka angielskiego, w zakresie podstawowym posługuje się też językiem niemieckim.

 

Członkowie Kapituły składają stypendystce gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku.

  
Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STYPENDIUM
IMIENIA MARKA I GRAŻYNY DULINICZÓW

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają szósty otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią Europy w okresie wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Stypendium stanowiące odpowiednik 1000 Euro brutto przeznaczone jest na odbycie miesięcznych studiów w zasobach bibliotecznych i archiwalnych ALM i Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku oraz Uniwersytetu im. Albrechta w Kilonii między lipcem roku 2017 a czerwcem roku 2018. Na dole strony znajduje się regulamin Stypendium.

Wniosek powinien zawierać:
1. Dane personalne i teleadresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym;
2. Zaświadczenie z uczelni lub akademii o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich lub doktoranckich;
3. Życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią;
4. Określenie stopnia znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, w miarę możności poświadczone odpowiednim certyfikatem;
5. Nazwę i opis projektu, jaki kandydat zamierza realizować podczas stypendium (maksymalnie 500 wyrazów);
6. Rekomendację od opiekuna naukowego (promotora), z uzasadnieniem wyboru Szlezwiku i Kilonii, jako właściwych ośrodków dla realizowanego projektu badawczego.

Wnioski prosimy nadsyłać na następujący adres:
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, z dopiskiem: Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, lub w formie plików PDF (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
   Termin składania wniosków upływa dnia 15 maja 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2017 na stronie internetowej FMAB.
   W ciągu trzech miesięcy od powrotu ze stypendium stypendysta zobowiązany jest przedłożyć (tj. w jęz. polskim i angielskim lub niemieckim) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu (maksymalnie 500 wyrazów) na ręce FMAB i ALM, które zostanie umieszczone na stronie internetowej FMAB.


Pliki do pobrania: