Monumenta Archaeologica Barbarica Tom VI PDF Drukuj

Kazimierz GODŁOWSKI, Tomasz WICHMAN06chmielow

Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1998
190 s.; 30 cm
ISSN 1426-3998
ISBN 83-87345-45-8 (IAE)

Chmielów Piaskowy (dzis. Chmielów), gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.
 
Cmentarzysko badane było w latach 1938 i 1939 przez Rudolfa Jamkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie wykopalisk odkryto ponad 70 grobów ciałopalnych, przede wszystkim popielnicowych. Nekropola została założona przez ludność kultury przeworskiej około połowy I wieku n.e. (faza B1b) i funkcjonowała najpewniej aż do końca III wieku n.e. (faza C2). Cmentarzysko w Chmielowie należy do lokalnego ugrupowania osadniczego z dorzecza Kamiennej i jest najlepiej poznanym stanowiskiem sepulkralnym w tej strefie.  Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Chmielow-01 Chmielow-02 Chmielow-03
Chmielow-04 Chmielow-05 Chmielow-06