Monumenta Archaeologica Barbarica Tom X PDF Drukuj

Jan JASKANIS10krupice

Krupice. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostpolen
(red. D. Jaskanis)
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Warszawa 2005
250 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-5-8 (Fundacja Przyjaciół IA UW)
ISBN 83-60099-15-4 (PMA)

Krupice, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.
 
Prace wykopaliskowe na stanowisku (stan. IA), odkrytym w 1971 roku, prowadzone były w latach 1972–1979 przez Jana Jaskanisa. Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich było częściowo zniszczone (bunkier sowiecki) a częściowo niedostępne do badań. Nekropola kultury przeworskiej (około 200 grobów) została założona w początkach I wieku p.n.e. (faza A2) i funkcjonowała do 2. połowy II wieku n.e. (faza B2/C1–C1a). Najwcześniejsze z około 30 grobów ludności kultury wielbarskiej mogły się tu pojawić współcześnie z najmłodszymi grobami przeworskimi (faza C1a?), najpóźniejsze pochodzą z około połowy III wieku n.e. (faza C1b/C2). Na stanowisku odsłonięto też kilkanaście obiektów kultury pomorskiej i/lub kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.