Stypendium 2013
Raport z realizacji stypendium za 2013 rok PDF Drukuj

 
Decyzja 2013 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 4 czerwca 2013 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:

1. W przewidzianym regulaminowo terminie napłynęły dwa wnioski o przyznanie Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica”: 

– mgr Karoliny Czonstke, doktorantki z Uniwersytetu Gdańskiego (Biżuteria słowiańska jako przyczynek do badań nad kontaktami w rejonie zachodniej części Morza Bałtyckiego w okresie wczesnego średniowiecza);

– mgr Karola Żołędziowskiego, doktoranta z Uniwersytetu Warszawskiego (Ołów i cyna w emporiach handlowych południowych wybrzeży Bałtyku w okresie wczesnego średniowiecza).


2. Kandydaci i złożone przez nich dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

3. Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych dokumentów podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2013 rok Panu mgr. Karolowi Żołędziowskiemu.

Uzasadnienie:

1. Interdyscyplinarny projekt przedstawiony przez Pana mgr. Żołędziowskiego zapewnia pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza pobyt w Szlezwiku. 

2. Projekt proponowany przez Panią mgr Karoline Czonstke nie jest dostosowany do realiów i zawartości magazynów ośrodków muzealnych i naukowych Szlezwiku; nie ma tam niemal materiałów, o jakich pisze kandydatka. W zbiorach wspomnianych ośrodków znajdują się natomiast  liczne materiały, które będą mogły być przedmiotem analiz Pana mgr. Żołędziowskiego.

3. Powierzenie Panu mgr. Żołędziowskiemu opracowania interesujących go zabytków z emporium w Truso – jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych wczesnego średniowiecza w basenie Bałtyku – świadczy o wysokim poziomie jego wiedzy i umiejętności profesjonalnych.

4. Badania Pana mgr. Żołędziowskiego bardzo dobrze wpisują się w projekty badawcze Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku, co zapewni stypendyście możliwość bieżących kontaktów z najlepszymi specjalistami realizującymi podobne projekty. Strona niemiecka wyraziła zainteresowanie włączeniem Pana mgr. Żołędziowskiego do zespołu opracowującego materiały z Haithabu.

Członkowie Kapituły składają stypendyście gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku i Kilonii.