Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum IV PDF Drukuj
poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:00

W maju 2014 roku Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica zakończyła realizację projektu badawczego:

Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum IV

sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu NN109 206540, nr umowy 2065/B/H03/2011/40.

W ramach projektu, kierowanego przez prof. dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego, powstały monografie materiałowe trzech nekropoli z okresu późnej starożytności z Pomorza: z Nowego Łowicza, pow. drawski, z Gostkowa, pow. bytowski, i z Babiego Dołu-Borcza, pow. kartuski. Informacje dotyczące wykonanych prac znajdują się w załączonym pliku pdf. Monografie te, po przetłumaczeniu na język niemiecki lub angielski, zostaną opublikowane w serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Babi_Dol_Gostkowo_Nowy_Lowicz.pdf


NCN_logo