Projekt Gronowo - zakończenie PDF Drukuj
wtorek, 07 stycznia 2014 23:22
W grudniu 2013 roku Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica zakończyła realizację projektu Gronowo – cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Zachodnim, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (nr 878/13/FPK/NID). Efektem tego projektu jest monografia pióra Henryka Machajewskiego pt. Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern. Książka ukazała się w grudniu 2013 roku jako tom XVIII serii Monumenta Archaeologica Barbarica, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oficjalna promocja książki i wprowadzenie jej do obiegu przewiedziane jest na koniec stycznia 2014 r.