O Fundacji Drukuj
Prowadzone działania:
Zgodnie ze statutem wspieramy wszelkie działania mające na celu udostępnienie polskim i światowym środowiskom naukowym wyników archeologicznych badań wykopaliskowych z późnej starożytności prowadzonych w południowej strefie Morza Bałtyckiego. Zadanie to realizujemy głównie przez wydawanie w językach kongresowych zeszytów serii Monumenta Archaeologica Barbarica i wydawnictw pokrewnych, w ramach których są publikowane wyniki wspomnianych badań. Ponadto wspieramy prowadzenie badań archeologicznych oraz popularyzację archeologii, historii i organizację życia naukowego. Fundusze na te działania gromadzimy przede wszystkim z grantów i dotacji celowych od osób fizycznych, prawnych, organizacji pozarządowych oraz darowizn prywatnych (krajowych i z za granicy) zasilających nasze działania w kraju i poza jego granicami.

Rok ustanowienia: 2006
Rejestry: 
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000278239
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 140972430
Urząd Skarbowy - nr NIP: 525-239-59-05

Ogólne Zgromadzenie Fundatorów:

Dr hab. Jacek Andrzejowski

Dr hab. Anna Bitner–Wróblewska

Dr hab. Katarzyna Czarnecka

Prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Prof. dr hab.Piotr Kaczanowski

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Dr hab. Henryk Machajewski

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska

Prof. dr hab. Jerzy Maik

Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn

Elżbieta Wojnowska

Prof. dr hab. Zenon Woźniak

Zarząd:
Magdalena Natuniewicz-Sekuła – prezes
Adam Cieśliński – członek zarządu
Agnieszka Urbaniak – członek zarządu

Obsługa prawna:
Panasiuk Tałandziewicz adwokaci S.C.
Ul. Kraszewskiego 33/7
05-803 Pruszków
www.ptadwokaci.pl
 
Finanse:
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej, handlu detalicznego, w tym książek, prac badawczo rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii. Nie prowadzimy działalności odpłatnej – organizacja non-profit.