Aktualności
Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego PDF Drukuj
środa, 30 listopada 2011 14:14
W listopadzie 2011 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności upowszechniającej naukę (nr 1086/P-DUN/2011) na druk publikacji:
R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Zagórska-Telega, Opatów, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen, tom 1: Katalog, tom 2: Tafeln.MNiSW
 
Dofinansowanie na projekt Weklice PDF Drukuj
sobota, 16 lipca 2011 17:56
W lipcu 2011 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica dofinansowanieotrzymała dofinansowanie na projekt "Weklice. Największe w Europie cmentarzysko Gotów. Naukowe badania archeologiczne w sezonie 2011". Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski".

 
Grant Narodowego Centrum Nauki PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2011 12:00
W kwietniu 2011 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica uzyskała grant (nr 2065/B/H03/2011/40) Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego:

Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum IV.

W ramach projektu przygotowane zostaną monograficzne opracowania trzech dużych nekropoli z okresu wpływów rzymskich: kultury oksywskiej i wielbarskiej w Gostkowie, pow. bytowski, kultury oksywskiej i wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski, oraz kurhanowego cmentarzyska kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Monografie te obejmować będą łącznie ok. 600 zespołów grobowych a także ok. 60 kurhanów i ok. 20 innych obiektów cmentarzyskowych, opracowanych zgodnie z założeniami serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Zakończenie jego realizacji nastąpi w 2014 roku.
NCN_logo
 
Realizowane projekty Opatów i Weklice PDF Drukuj
niedziela, 22 maja 2011 20:47
W lutym 2011 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowegomkidn na realizację następujących projektów:
Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej;
Weklice. Monografia cmentarzyska kultury wielbarskiej;
Projekty realizowane są w ramach programu MKiND Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 5: Ochrona Zabytków Archeologicznych; zadanie: opracowanie (monograficzne bądź syntetyczne) i publikacja wyników nieinwestorskich badań archeologicznych, w tym analizy i konserwacja pozyskanego materiału. Książki będące efektem wykonania obu projektów ukażą się drukiem pod koniec roku 2011.

 
Nowa strona internetowa PDF Drukuj
niedziela, 22 maja 2011 20:46
Udostępniamy Państwu nową stronę internetową Fundacji. Będziemy tu zamieszczać min. informacje o nowych pozycjach wydawniczych, zbliżających się międzynarodowych i krajowych konferencjach, sympozjach, kongresach, seminariach oraz spotkaniach popularyzatorskich z zakresu archeologii Europejskiego Barbaricum, a także o realizowanych przez Fundację aktualnych projektach.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4