Decyzja 2014 Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 4 czerwca 2014 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:

Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2014 rok Pani mgr Annie Kubicy-Grygiel.

Uzasadnienie:

1. Kandydatka i złożone przez Nią dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Zaprezentowany interdyscyplinarny projekt i cele pobytu na stypendium są przejrzyste i stwarzają dużą szansę na ich realizację.

3. Muzea, archiwalia i biblioteki w Kilonii i Szlezwiku zawierają wiele istotnych materiałów porównawczych dla realizacji projektu Kandydatki.

4. Badania mgr Kubicy-Grygiel dobrze wpisują się w projekty badawcze realizowane przez Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku. Wpływami idącymi z zachodu i północy na zachodniosłowiański obrządek pogrzebowy zajmował się prof. M. Müller-Wille i jego kilońscy uczniowie.

5. Pani Kubica-Grygiel realizuje diamentowy grant badawczy MNiSW w zakresie związanym z doktoratem, co stanowi istotną gwarancję jego terminowego ukończenia.

6. Kandydatka udokumentowała dobrą znajomość j. angielskiego.
Członkowie Kapituły składają stypendystce gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku i Kilonii.Kubica_Grygiel Projekt.pdf