Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów Drukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STYPENDIUM
IMIENIA MARKA I GRAŻYNY DULINICZÓW

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALSG) ogłaszają trzeci otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią wczesnośredniowiecznej Europy. Stypendium stanowiące odpowiednik 1000 Euro brutto przeznaczone jest na odbycie miesięcznych studiów w zasobach bibliotecznych i archiwalnych Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku i Uniwersytetu im. Albrechta w Kilonii między lipcem roku 2014 a czerwcem roku 2015. Na dole strony znajduje się regulamin Stypendium.

Wniosek powinien zawierać:
1. Dane personalne i tele-adresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym;
2. Zaświadczenie z uczelni lub akademii o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich lub doktoranckich;
3. Życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią;
4. Określenie stopnia znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, w miarę możności poświadczone odpowiednim certyfikatem;
5. Nazwę i opis projektu, jaki kandydat zamierza realizować podczas stypendium (maksymalnie 500 wyrazów);
6. Rekomendację od opiekuna naukowego (promotora), z uzasadnieniem wyboru Szlezwiku i Kilonii, jako właściwych ośrodków dla realizowanego projektu badawczego.

Wnioski prosimy nadsyłać na następujący adres:
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, z dopiskiem: Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, lub w formie plików PDF (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Termin składania wniosków upływa dnia 15 maja 2014 roku. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2014 na stronie internetowej FMAB.
W ciągu trzech miesięcy od powrotu ze stypendium stypendysta zobowiązany jest przedłożyć (tj. w jęz. polskim i angielskim lub niemieckim) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu (maksymalnie 500 wyrazów) na ręce FMAB i ALSG, które zostanie umieszczone na stronie internetowej FMAB.


Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE stypendium 2014.pdf
Dulinicz_regulamin_stypendium 2014.pdf
Ordnung_Dulinicz_Stipendium 2014.pdf