Czarnówko - projekt "Okruch złota w popiele ogniska..." PDF Drukuj
wtorek, 15 grudnia 2015 08:30

W latach 2014– 2015 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica współpracowała z Muzeum w Lęborku przy realizacji projektu Okruch złota w popiele ogniska…. Efektem tego projektu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest częściowe opracowanie materiałów z największej starożytnej nekropoli na ziemiach polskich, seria specjalistycznych analiz zabytków odkrytych w Czarnówku oraz trzy wspólnie wydane publikacje: popularnonaukowa, polsko-angielska, włączająca ten obiekt do zasobu polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, wydana w Series Popularis, nowopowołanej w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, i dwie publikacje naukowe, rozpoczynające cykl monograficznych edycji materiałów z nekropoli w Czarnówku i ich opracowań – polską, wydaną jako V tom Series Gemina, oraz niemiecką, tymczasem jedynie jako elektroniczną edycję części 1 tomu XIX serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Publikacja popularnonaukowa zaprezentowana została przez Muzeum w Lęborku w Sali Rajców lęborskiego Ratusza w grudniu 2014 roku (http://www.okruch-zlota.eu/aktualnosci/), inauguracja wydawnictw naukowych, które ukażą się 20 grudnia 2015 roku, przewidziana jest na 29 stycznia 2016 roku, także w Lęborku.