Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej. PDF Drukuj
piątek, 03 kwietnia 2015 08:30

W 2015 roku "Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica" otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:

Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej.

Projekt realizowany jest w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (umowa nr 3056/15/FPK/NID). Efektem tego projektu będzie 4. tom monografii nekropoli opatowskiej, obejmujący zestaw opracowań wyników przyrodniczych i metaloznawczych analiz materiałów pozyskanych podczas badań cmentarzyska, m.in. antropologicznych, archeoozoologicznych i antrakologicznych. Tom pod redakcją prof. dr hab. Renaty Madydy-Legutko, dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak i dr. Jacka Andrzejowskiego, ukaże się w grudniu 2015 roku w dwóch wersjach językowych: polskiej (jako Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina IV) i niemieckiej (jako Monumenta Archaeologica Barbarica XV/4).