Otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów na lata 2015/2016 PDF Drukuj
sobota, 04 kwietnia 2015 00:20
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALSG) ogłaszają czwarty otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią wczesnośredniowiecznej Europy.

Szczegóły w zakładce Stypendium 2015. Zapraszamy !