Decyzja 2017 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 2 czerwca 2017 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2017 rok Pani mgr Paulinie Dąbrowskiej, doktorantce Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uzasadnienie:

1. Kandydatka i złożone przez Nią dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy Pani mgr Pauliny Dąbrowskiej jest ściśle związany z jej pracą doktorską; dotyczy studiów nad przemianami kulturowo-osadniczymi na terenie Pomorza w okresie od 2 poł. II w. po Chr. do początków VI w. po Chr. Zgłoszenie mgr Pauliny Dąbrowskiej jest merytoryczne, kandydatka przedstawiła dobry, ambitny projekt poparty przychylną opinię wymagającego promotora (dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak).

3. W bogatych zbiorach Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku kandydatka ma realną szansę na poszerzenie wiedzy w proponowanym zakresie zgłoszonego projektu. Ważnym elementem stypendium będzie także możliwość nawiązania kontaktów z niemieckimi badaczami.

4. Kandydatka wykazała się dużą aktywnością podczas studiów, a na przełomie lat 2015/16 odbyła kilkumiesięczny staż w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.

5. Kandydatka udokumentowała zaawansowaną znajomość języka angielskiego, w zakresie podstawowym posługuje się też językiem niemieckim.

 

Członkowie Kapituły składają stypendystce gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku.