Decyzja 2015 Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 5 czerwca 2015 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2015 rok Panu mgr. Pawłowi Grosickiemu.


Uzasadnienie:

1. Kandydat i złożone przez Niego dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy mgr. Pawła Grosickiego jest realizowany w ramach rozprawy doktorskiej poświęconej ciekawej problematyce naczyń szklanych ze Starego Miasta w Elblągu. Badania obejmują okres od wieku XIV do poł. XVI wieku i mają wyjaśnić pochodzenie naczyń z Elbląga z uwzględnieniem genezy hutnictwa szkła w Państwie Zakonnym w Prusach. Postawione tezy wymagają weryfikacji, której powinna dobrze służyć kwerenda źródłoznawcza, możliwa do przeprowadzenia w ramach stypendium im. Grażyny i Marka Duliniczów – Zentrum für Baltische und Skandinawische Archäologie w Szlezwiku jest chyba najlepszym ośrodkiem badawczym do przeprowadzenia takich studiów.

3. Kandydat udokumentował dobrą znajomość j. angielskiego.

 

Członkowie Kapituły składają stypendyście gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku i Kilonii.


Grosicki_Projekt PL.pdf


Grosicki_Research_project_ENG.pdf